FUJIFILMCzechy

Warunki użytkowania

Niniejsza strona jest dostępna poprzez FUJIFILM Europe GmbH Sp. z o.o. (servis). Korzystanie z niniejszej strony podlega następującym Warunkom użytkowania.

Korzystanie ze zdjęć i materiałów

Przeglądając niniejszą stronę internetową, można korzystać z materiałów wyświetlanych na stronie i drukować je pod warunkiem, że odbywa się to:

Użytkownikowi nie wolno modyfikować, dystrybuować, transmitować lub publicznie prezentować materiałów wyświetlanych na tej stronie, jeśli działanie takie miałoby na celu jakikolwiek cel komercyjny. Informujemy, że wszelkie produkty, procesy lub technologie opisane w dokumentach znajdujących się na tym serwerze mogą być przedmiotem praw własności intelektualnej , które posiada FUJIFILM Europe GmbH Sp. z o.o. (servis) i niniejsze warunki nie dają licencji na ich wykorzystywanie. To samo może odnosić się do praw własności intelektualnej, jakie posiadają inne podmioty w stosunku do prezentowanych treści.

Odpowiedzialność

FUJIFILM Europe GmbH Sp. z o.o. (servis) lub inne podmioty zaangażowane w tworzenie tej strony internetowej nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za pośrednie lub będące skutkiem korzystania z niniejszej strony szkody. Przeglądanie tej strony odbywa się na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność użytkownika.

FUJIFILM Europe GmbH Sp. z o.o. (servis) nie daje żadnych gwarancji odnośnie precyzji informacji wyświetlanych na tej stronie internetowej i nie jest odpowiedzialne za żadne materiały zawarte na stronach, do których prowadzą hiperłącza z niniejszej strony internetowej.

Informacje niezgodne z prawem

Nie wolno wysyłać do publicznej strefy niniejszej strony internetowej żadnych e-maili zawierających groźby, pomówienia, treści obsceniczne lub inne naruszające prawo treści. Fujifilm ma prawo do kasowania tego rodzaju informacji ze swoich serwerów bez uprzedzenia.

Informacje o firmie

FUJIFILM Europe GmbH, organizační složka (servis)
U nákladového nádraží 1949/2
130 00 Praha 3
Česká republika
tel +420 234 703 411
fax +420 234 703 411
e-mail dcservice@fujifilm.cz

Ze względów organizacyjnych nie przyjmujemy osobistych zgłoszeń napraw.
Rejestracja naprawy może zostać zgłoszona tylko i wyłącznie poprzez formularz rezerwacji naprawy.

« Powrót do strony głównej