FUJIFILMCzechy

Regulamin Serwisu Aparatów Cyfrowych

FUJIFILM Poland sp. z o.o., Serwis Aparatów Cyfrowych
Al. Jerozolimskie 178, III p
02-486 Warszawa
tel (+48 22) 517 66 63
fax (+48 22) 517 66 02
e-mail serwis_ffpl@fujifilm.com

Ze względów organizacyjnych nie przyjmujemy osobistych zgłoszeń naprawy. Rejestracja naprawy może zostać zgłoszona tylko i wyłącznie poprzez formularz rezerwacji naprawy. Serwis czynny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 - 16:30

§1

 1. Warunki oraz okres obowiązywania gwarancji na produkty Fujifilm dostępny jest na stronie producenta
 2. W celu zgłoszenia naprawy gwarancyjnej  prosimy o skorzystanie z formularza serwisowego dostępnego pod adresem http://serwis.fujifilm.pl i postępowanie zgodnie ze wskazówkami przekazywanymi podczas rejestracji.
 3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jako naprawy gwarancyjnej jest dostarczenie sprzętu z dowodem zakupu, krótkim opisem usterki i danymi teleadresowymi.
 4. Reklamujący powinien dostarczyć sprzęt do  serwisu w oryginalnym, kompletnym opakowaniu fabrycznym. W razie braku kompletnego opakowania fabrycznego ryzyko uszkodzenia w czasie transportu do i z autoryzowanego serwisu ponosi Reklamujący
 5. Prosimy o nieprzesyłanie dodatkowego wyposażenia: instrukcji, oprogramowania na CD, kabli USB, AV, zasilających, ładowarek, akumulatorów czy kart pamięci, chyba że rodzaj usterki sprzętu ma związek z którymś z powyższych akcesoriów.
 6. Prosimy nie pozostawiać wkładów światłoczułych w aparatach typu instax ponieważ zostaną prześwietlone w trakcie diagnozy, a nie podlegają zwrotowi ani wymianie na nowy.
 7. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, np.: sprawdzenie działania, konserwacja, wymiana baterii, itp.
 8. W razie braku zasadności reklamacji (sprzęt sprawny) Gwarant pokrywa wynikłe z tego powodu koszty transportu oraz ekspertyzy technicznej z zastrzeżeniem ust. 8 oraz poucza Reklamującego o czynnościach koniecznych do zgodnego z przeznaczeniem użytkowania sprzętu.
 9. Reklamujący może zostać obciążony kosztami transportu oraz ekspertyzy technicznej w przypadku ponownego przysłania do serwisu sprzętu uznanego po przeprowadzeniu ekspertyzy technicznej za sprawny, a zgłaszany jako niesprawny z tego samego powodu co przy pierwszej reklamacji np. braku umiejętności jego włączenia lub obsługi.
 10. Sposób i warunki dostarczenia aparatu do serwisu podane są na stronie Serwisu Aparatów Cyfrowych
 11. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

§2 Naprawy pogwarancyjne

 1. W celu zgłoszenia naprawy pogwarancyjnej  prosimy o skorzystanie z formularza serwisowego dostępnego pod adresem http://serwis.fujifilm.pl i postępowanie zgodnie ze wskazówkami przekazywanymi podczas rejestracji
 2. Warunki dostarczenia aparatu do serwisu podane są na poniższej stronie Warunki dostarczania aparatów
 3. Reklamujący powinien dostarczyć sprzęt do serwisu w oryginalnym, kompletnym opakowaniu fabrycznym. W razie braku kompletnego opakowania fabrycznego ryzyko uszkodzenia w czasie transportu do i z serwisu ponosi Reklamujący
 4. Po otrzymaniu sprzętu sporządzany jest kosztorys naprawy , który  zostanie przedstawiony Reklamującemu w formie telefonicznej, e-maila do jego akceptacji.
 5. Prosimy nie pozostawiać wkładów światłoczułych w aparatach typu instax ponieważ zostaną prześwietlone w trakcie diagnozy, a nie podlegają zwrotowi ani wymianie na nowy.
 6. Jeżeli w ciągu 6 miesięcy od momentu powiadomienia Klienta o kosztorysie naprawy nie zostanie przesłana decyzja o akceptacji lub rezygnacji naprawy , to Serwis Aparatów Cyfrowych Fujifilm oświadcza, że przekaże go do utylizacji.
 7. W przypadku stwierdzenia większego stopnia uszkodzenia sprzętu niż podczas przedstawionego kosztorysu, Serwis Aparatów Cyfrowych Fujifilm przedstawi Reklamującemu do akceptacji nowy kosztorys naprawy.
 8. W przypadku rezygnacji z naprawy po sporządzeniu kosztorysu Serwis Aparatów Cyfrowych Fujifilm pobiera opłatę w wysokości:
  - 70 zł brutto w przypadku aparatu klasy kompakt (A, E, F, HS, J, S, T, XP, Z, instax).
  - 120 zł brutto w przypadku aparatów klasy X, Real 3D, obiektywów klasy XC, XF i lamp błyskowych.
 9. Naprawiony aparat jest wysyłany do klienta na koszt serwisu. Rodzaj płatności – za pobraniem przez kuriera.
 10. Na naprawę Serwis udziela 6 miesięcznej gwarancji, z wyjątkiem takich usług jak: czyszczenie zabrudzeń wizjera, matrycy, elementów obiektywu lub aparatu ( po zalaniu, zapiaszczeniu).
 11. Serwis Aparatów Cyfrowych Fujifilm nie zwraca uszkodzonych części zamiennych, chyba , że klient zaznaczył to podczas rejestracji naprawy aparatu.

§3 Inne postanowienia

Jeżeli produkt będzie wysłany na adres Fujifilm bez adresu zwrotnego i danych kontaktowych, Fujifilm zastrzega sobie prawo do utylizacji produktu po sześciu miesiącach od jego otrzymania