FUJIFILMČeská republika

Postup pro uplatnění záruky

Jak mám postupovat při uplatnění záruky na fotoaparát?

V záležitosti opravy fotoaparátů Fujifilm doporučujeme obrátit se na místo, kde jste fotoaparát zakoupili a nebo kontaktovat přímo naši centrálu Fujilm Česká Republika, kde vám budou sděleny bližší informace.

Záruka v případě zakoupení v zahraničí

Jak je to se zárukou, když si zakoupím fotoaparát v zahraničí?

V případě koupě a dovezení fotoaparátu ze zahraničí do ČR mohou nastat při jeho reklamaci v záruční době (uvedené na originálním záručním listu) různé situace v závislosti na tom, kdy, kde a který model fotoaparátu Fujifilm byl v zahraničí zakoupen.

  1. nutnou podmínkou pro uplatňování reklamace v záruce je předložení řádně vyplněného a potvrzeného originálního záručního listu a originální účtenky (nebo faktury) od lokálního prodejce autorizovaného k prodeji fotoaparátů Fujifilm oficiálním dovozcem výrobků Fujifilm v příslušné zemi.
  2. v případě splnění bodu 1) bude záruční doba uvedená na originálním záručním listu respektována, ovšem v maximálním rozsahu 12 měsíců od data uvedeném na originálním záručním listu a účtence
  3. v případě odlišnosti kamery ve video nebo TV systému od systému užívaným v ČR je nutné, aby se zákazník s reklamovanou kamerou obrátil se žádostí o opravu na prodejce v zemi nákupu, popř. přímo na Fujifilm Tokyo.
  4. u modelů fotoaparátů Fujifilm přijímaných do opravy, které v nebyly a nejsou firmou FUJIFILM CZ, s.r.o. do ČR dováženy, nebude autorizovaným servisním centrem záruka akceptována.