FUJIFILMČeská republika

Politika súkromia

Naša politika

Naším zámerom je poskytnúť užívateľovi maximálnu kontrolu odovzdávaných osobných údajov. Je pre nás nesmierne dôležité, aby sa návštevník našej www stránky cítil maximálne bezpečne.

Osobné údaje poskytnuté počas "objednávky opravy" sú nevyhnutné, aby mohla byť zásielka odoslaná na Vami uvedenú adresu. Všetky údaje ktoré nám poskytnete, vrátane e-mailovej adresy, budú využívané nižšie uvedeným spôsobom.

Odovzdané osobné údaje sú zbierané a uchovávané. Vďaka nim budú môcť byť realizované konkrétne objednávky. V každom prípade, či už ide o čas prezerania alebo zasielania akýchkoľvek informácií, tento proces vždy dôkladne sledujeme. Takéto údaje nám okrem iného umožňujú precízne odovzdávať spätné informácie a sú neoceniteľným zdrojom informácií o frekventovanosti návštevnosti jednotlivých miest na našej webovej stránke.

Ako využívame zbierané informácie

Fujifilm používa zbierané informácie na účely lepšieho pochopenia potrieb a záujmov užívateľov a poskytovania lepších služieb. Informácie o užívateľovi využívane najmä na komunikáciu s ním, aby sme zaistili servis, podporu a aktuálne informácie o poskytovaných službách a výhodných ponukách. Informácie o užívateľovi môžeme sporadicky využívať aj na jeho kontaktovanie na vykonanie prieskumu trhu, ktoré sa vzťahujú na naše výrobky alebo služby. Užívateľom vždy poskytujeme možnosť nezúčastniť sa na prieskume trhu alebo štatistickom prieskume klienta.

Údaje zbierané on-line sa môžu spájať aj s informáciami poskytovanými užívateľom pri inej príležitosti, napríklad pri registrácii produktu, kontaktovaní sa s telefonickým servisom alebo počas verejných udalostí ako výstavy a pod.

Žiadne osobné údaje nie sú používané v správach určujúcich mieru využívania, funkčnosť a efektivitu webovej stránky www.fujifilm.sk .Slúžia na zvyšovanie úrovne spokojnosti klienta a užitočnosti stránky a informácií na nej predstavených.

Komu môžu byť poskytnuté údaje

Fujifilm nepredáva, neprepožičiava ani nelízinguje osobné informácie žiadnym iným subjektom, vrátane obchodných partnerov ani tretím stranám, pokiaľ na to nezíska príslušný súhlas užívateľa. O súhlas žiadame užívateľa vo chvíli, keď nám predstavuje svoje informácie.

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje uvádzané v súvislosti s registráciu užívateľom produktov alebo služieb Fujifilm alebo príjemcom e-Bulletinov sú klasifikované ako osobné údaje. Tieto informácie sú chránené celým radom spôsobov. Ak chce zamestnanec získať prístup k Registrovaniu informácií, musí použiť heslo a jedinečné ID, ktoré vyberá samotný užívateľ. Toto heslo je šifrované. Odporúčame, aby ste o nastavenom hesle nikoho neinformovali. Osobné údaje sú navyše uchovávané na serveri, na ktorý má prostredníctvom hesla prístup len vybraný personál Fujifilm alebo agentúry s príslušným oprávnením.

Využívanie súborov cookies

Ak užívateľ navštívi tieto webové stránky, môže ich prehliadať a získavať prístup k informáciám na nich uvedených bez uvádzania svojej identity. Na zdokonaľovanie našich webových stránok využívame súbory typu "cookies" čo nám umožňuje sledovať návštevy užívateľov na týchto stránkach. Súbory typu cookie obsahujú niektoré dáta, ktoré sú zasielané do Vášho webového prehliadača z internetového servera a môžu byť prečítané serverom, ktorý Vám ich odovzdal. Funguje to ako Vaša identifikačná karta a umožňuje spoločnosti Fujifilm registrovať Vaše heslá nákupov a preferencií. Nesmú byť využívané ako kód a nesmú obsahovať vírusy.

Väčšina prehliadačov na základe svojich predvolených nastavení akceptuje súbory cookie. Internetový prehliadač môže byť nastavený tak, aby užívateľa informoval o preberaní súborov cookie, čo umožňuje rozhodovať o ich prijatí alebo zamietnutí.

V prípade niektorých webových stránok, ktoré si vyžadujú autorizáciu alebo prihlásenie schvaľovanie súborov cookie nie je voliteľné. Ak si užívateľ v prehliadači zvolí neprijímanie súborov cookies, vo väčšine prípadov nebude môcť na tieto stránky získať prístup.

Užívatelia, ktorí využívajú funkčnosť zahŕňajúcu otázky a odpovede budú dostávať súbory cookie. Tretie strany využívajúce bezpečný server tieto súbory cookie šifrujú na aliasy, vďaka čomu nedochádza k registrovaniu žiadnej identifikovateľnej informácie. Táto informácia nie je v žiadnom momente využívaná na iné účely ako štatistická analýza všetkých užívateľov.

Hoci Fujifilm využíva súbory cookie na sledovanie Vašich návštev na tejto webovej stránke, naše servery ju ukladajú do IP logov/internetových adries Vášho počítača, Fujifilm v podstate tieto informácie nevyužíva na osobnú identifikáciu konkrétneho užívateľa. Ak však užívateľ výslovne udelí súhlas spoločnosti Fujifilm na "zapamätanie" , ktorý si užívateľ zvolí pri registrácii do rôznych aktivít na tejto stránke, tento jedinečný identifikátor bude uchovávaný v súbore cookie na Vašom počítači, bude to prepojené s Vašimi registračnými informáciami a vtedy bude sledovaná navigácia užívateľa po danej stránke. Tieto údaje analyzujeme, aby sme získali prehľad ako je využívaná naša webová stránka a naše služby, aby sme lepšie spoznali spôsob správania klientov na stránke a na základe toho zlepšili navigačné vlastnosti našej webovej stránky.

Externé webové stránky

Táto webová stránka môže obsahovať hyperlinkové odkazy na iné webové stránky. Spoločnosť Fujifilm nezodpovedá za politiku súkromia týchto stránok. Užívateľom odporúčame, aby sa pri opúšťaní našich stránok a pri prechádzaní na iné webové stránky dôkladne oboznámili s politikou súkromia každej webovej stránky, ktorá využíva rôzne formy na zbieranie osobných údajov. Toto vyhlásenie o politike súkromia sa vzťahuje len na informácie zbierané touto webovou stránkou.

Fujifilm si vyhradzuje právo na zmenu svojej politiky súkromia pokiaľ by to bolo nevyhnutné.

« Späť na hlavnú stránku