FUJIFILMČeská republika

Oddelenie servisu a opráv: Vítame Vás v oddelení opráv fotoaparátov Fujifilm

  • Ako Vám môžeme pomôcť?
  • Vaše údaje

Po vyplnení všetkých údajov Vám náš servis pomôže efektívne zrealizovať zákazku.

Po získaní referenčného čísla budete môcť v kedykoľvek sledovať priebeh opravy.

Vyplňte čo možno najpresnejšie objednávací formulár a kliknite na 'odoslať a pokračovať', ak chcete vidieť dostupné možnosti

Titul Meno
Priezvisko*
Ulica*
Č. popisné
Mesto*
Kraj
PSČ*
Štát*
e-mail*
Telefónne číslo ku kontaktu
Údaje fotoaparátu
Model fotoaparátu*
Sériové číslo*
Sériové číslo na spodnej strane fotoaparátu
Priložené príslušenstvo
Nezasielajte nám prosím žiadne príslušenstvo, pokiaľ by priamo nesúviselo s poruchou fotoaparátu..
Batérie: áno     nie
Pamäťová karta: áno     nie
Iné: áno     nie
Vybrať poruchu*
Ďalší popis
problému

500 zvyšný počet znakov
záručná oprava* Skontrolujte správnosť áno     nie
Zadajte zobrazený kód:
** '_confirm_terms' undefined **
* povinný údaj

Podmienky

Prečítajte si prosím nižšie uvedené informácie a skontrolujte, či sa na Váš fotoaparát vzťahuje záruka

Fotoaparát nesmie byť starší ako 24 a je potrebné predložiť kópiu dokladu o kúpe.

Vaša 24-mesačná záruka výrobcu sa vzťahuje len na chyby spôsobené chybnými komponentmi. Ak sa fotoaparát poškodí v dôsledku náhodnej udalosti, Vaša 24-mesačná záruka statí platnosť a všetky opravy fotoaparátu budú spoplatnené (poškodenie v dôsledku náhodnej udalosti sa vzťahuje na situácie ako poškodenie v dôsledku úderu fotoaparátu alebo jeho zaliatiu alebo zašpineniu inými látkami)