FUJIFILMČeská republika

Vyhlásenie o dostupnosti

« Späť na hlavnú stránku

FUJIFILM Europe GmbH Sp. z o.o. Pobočka v Polsku je povinný, aby bola táto webová stránka k dispozícii pre všetkých užívateľov internetu a spĺňala požiadavky Zákona o predchádzaní diskriminácii u neplnoletých - Disability Discrimination Act - z 1995 roku.

Čo je to dostupnosť?
Záležitosť dostupnosti sa vzťahuje na projektovanie takej webovej stránky, ktorá by zaistila, že predstavený obsah môže prijímať a využívať čo najväčší počet ľudí navštevujúcich stránku, vrátane postihnutých osôb, a to bez ohľadu na technológiu, akú využívajú. Päť základných druhov postihnutia, aké majú vplyv na používanie internetu:FUJIFILM Europe GmbH Sp. z o.o. Pobočka v Polsku plánuje postupom času aktualizovať túto webovú stránku, aby vyhovovala štandardom RNIB a W3C a bude spúšťať také funkcie, vďaka ktorým bude môcť každý návštevník stránky získať prístup k informáciám (vrátane zaistenia alternatívnych textových popisov, uplatnenia jednoduchej a intuitívnej metódy navigácie po stránke, čitateľným označením jednotlivých prvkov a používaním logickej štruktúry stránky).

Počas ďalších mesiacov budeme aktívne pracovať na určení oblastí, ktoré si vyžadujú prípadné úpravy a toto vyhlásenie bude aktualizované v prípade prijímania opatrení zlepšujúcich dostupnosť webovej stránky Fujifilm.

Sme otvorení návrhom na zdokonalenie našej webovej stránky. Ak máte pripomienky ku konkrétnym oblastiam, pošlite nám prosím svoje komentáre na info@fujifilm.cz


« Späť na hlavnú stránku