FUJIFILMČeská republika

Adresa servisu pre SR:
Fujifilm Europe GmbH o.z (servis)
Rybničná 40
831 06 Bratislava

Otváracie hodiny:
Po-Pi: 8:00-11:30, 12:30–15:00

Tel: 02/ 33 595 119
E-mail: servis@fujifilm.sk

Záručné opravy:

Pri záručných opravách priložte originál dokladu o kúpe prípdane aj záručný list, z ktorých je možné jednoznačne určiť dátum predaja.